Pages

Thursday, February 19, 2009

PENGIKUT ROSULULLOH

Kesungguhan menjadi pengikut Nabi Muahammad SAW, seorang muslim hendaknya meninggalkan segala yang terbiasa dilakukan dan di ada-adakan oleh manusia dan hanya mengikuti jejak Nabi SAW dalam aqidah dan ibadahnya, ketaqwaan dan akhlaqnya dalam hukum dan keputusannya, dalam damai, dalam dzikir dan pikirnya secara sempurna baik untuk masalah kecil maupun perkara besar (QS 33:21), sehingga di dalam diri manusia akan timbul:
1.Hidup dinamis dengan iman yang terarah tauhid.
2.Mampu melaksanakan segala aktivitas yang menunjukkan suksesnya program amanu, yaitu hijrah, Fihad fi Sabilillah. (QS 9:20)
3.Kebersihan jiwa sehingga mampu mengemban amanat dari Alloh SWT serta tidak suka meninggalkan tugas baik sembunyi atau terang-terangan.
Kiat menuju Al-Falah:
1.Segala aktivitas ada muatan dzikir dan diamnya ada muatan tafakur
2.Melihat orang baik, apakah kita sudah memilikinya
3.Melihat orang jahat, kita bertanya apakah sifat itu ada pada kita
4.Bila ada musibah, mensikapi dengan iman
5.Bila mendapat kenikmatan, bersyukur dan mendekatkan diri kepada Alloh sebagaimana yang dilaksanakan Rosululloh
6.Kita hilangkan dendam, sakit hati, iri dan hasad
7.Saling memaafkan

No comments:

Post a Comment

ceaceless_joy@yahoo.com